top of page

משמעות החיים היא אהבה


מסע ושינוי עומדים בלב מהלכי החיים של המשוררת נאווה גלילי, שעלתה ארצה מרומניה בשנות ה-70' ועסקה בהוראת פיזיקה כמורה בבית ספר תיכון בנתניה. מחזור השירים שרואה אור בספרה השלישי, "המלחמה עם המלאך", נכתב לאחר המעבר לחיים במושב בגליל והפרישה לגמלאות. מהלך זה מקפל בתוכו רבדים שונים של משמעות, ההולכים ונגלים לעין של מי שמשוטט בין דפי השירים.

בספרה השלישי מעמיקה נאווה גלילי בתוואי שהילכה בו בספריה הקודמים - שירה הגיגית, חקרנית ומנמקת, מתפלמסת ומחפשת בעזרת שפע של מקורות מארון הספרים היהודי - ומסמנת גם מוצא, פתרון לדילמה הבסיסית המעסיקה את המשוררת.

בלב הספר עומדת התמונה מהסיפור המסתורי שזכה להתייחסויות ופרשנויות רבות מספור במקרא ובאומנות: "וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב, לְבַדּוֹ; וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ, עַד עֲלוֹת הַשָּׁחַר". ליל התגוששות מכונן עם זר מסתורי המסמל תהליך של שינוי הוא גם מטפורה שמסמלת יסוד של דילמה בסיסית. הקרב עם המלאך הוא זה המתחולל בנשמתו של כל אחד ואחד מאיתנו ברגעים של בחירה והכרעה המרצפים את נתיבות דרך הארץ.

הקרב שפותח את ספר השירים הוא לא פחות מאשר הקרב על תיקון עולם: "כל יום מחדש רוצה לתקן/ כל יום מחדש חוזר ההרגל./ מסתכלת בפחד ובתשומת לב,/ טקס שעל עצמו כל יום חוזר.", שיר שכותרתו לקוחה מליקוטי מוהר"ן ומאירה את השבר הקיומי באור של תקווה: "אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן". זהו קרב בין תקווה ליאוש, יש ואין,

מאבק איתנים המתחולל בין טוב ורע, חומר ואנטי-חומר, ובעולם שבו הכל צפוי והרשות נתונה - זהו גם רגע של הכרעה בין ישועה בדמות אהבת אמת וגאולת ישראל לבין כאוס ואבדן.

קרב דמים קשה שמעסיק את המשוררת הגלילית מוצא את דרכו אל בין שורות שיריה, הוא המלחמה נגד תאונות דרכים. הנושא חוזר במספר שירים, כל פעם בהיבט אחר של המלחמה בין יסודות של טוב ורע שמוצאים ביטוי בהיבט טרגי זה של ההתנהגות האנושית.

בתוך יקום שמתבסס על יסודות קבליים של חורבן וגאולה - "בכל דרך ובכל מקום/ ישנם יסודות של אור עליון/ שהתפזרו על האדמה ומסתתרים/ מאז המפץ הגדול ושברון הכלים" - מפוזרים רגעים קטנים של יסוד אלוקי העשוי מחומר האהבה. "הוא לא נמצא רק בעליונים,/ הוא המורה האמתי של החיים/ בדרך הקשה של אהבה ללא תנאים". זהו המפתח לחיים, וזהו המפתח אל האלוהים שנמצא בכל אחד מאיתנו.

No tags yet.
חיפוש לפי תיוג
ארכיון
bottom of page